A-A+

龙利鱼金针菇汤

2017-10-09 菜谱 评论0条 阅读

龙利鱼金针菇汤

龙利鱼金针菇汤的做法

用料  

金针菇 鱼肉 洋葱 生菜 姜,葱

龙利鱼金针菇汤的做法  

  1. 把鱼肉放油锅煎定型,盛出。再倒入少量油放入洋葱末,炒至软,倒入鱼块,加入料酒,加水,然后放盐,一点点糖和醋。烧至一分钟后放金针菇和生菜,然后2到3分钟后关火,加入香菜

关键词:金针菇 龙利 生菜 鱼肉 倒入 洋葱

标签:金针菇   龙利   生菜   鱼肉   倒入   洋葱